POPLATKY NA ROK 2017

Upozorňujeme občany, že poplatky za likvidaci odpadů, za psy a z pozemků na rok 2017  je třeba uhradit do konce dubna 2017, a to vždy ve středu, hotově, v době od 19:00 do 20:00 hodin, nebo převodem na účet obce č. ú. 17120711, kód banky 0100. Převod na účet je nutné vždy blíže specifikovat. Příjmení, číslo popisné, celková částka za poplatníka (na osobu a rok za likvidaci odpadů je to 450 Kč/osobu), nájemné z pozemků se nemění, poplatek za jednoho psa 50 Kč, za dva 150 Kč, za tři 250 Kč, atp. Děkujeme za včasnou platbu.

Jaroslav Kunst, starosta

Nové dětské hřiště

Vážení spoluobčané,
Milé děti,

V listopadu a prosinci loňského roku se v obci podařilo vybudovat nové dětské hřiště u asfaltového kurtu za Fialovými. Moderní předpisové hřiště vybudovala třebíčská firma LIGNI ARTIS pana Tomáše Janaty. Tímto firmě děkujeme za dobře odvedenou práci a velmi dobrou spolupráci.

Nové dětské hřiště bychom však tak rychle nepořídili, kdybychom neobdrželi nadační příspěvek od Nadace ČEZ, který činil z celkových nákladů 299.860 Kč nezanedbatelnou částku 200.000 Kč.
Tímto chci vyslovit poděkování Nadaci ČEZ, že podpořila naši obec a příspěvek v rámci projektu ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ a v tak krátkém termínu obci poskytla. Děkujeme, že podporujete dobrou věc!

nadace

Nadaci ČEZ obec oslovila se žádostí o příspěvek v červenci 2016. Původním záměrem bylo vystavět dětské hřiště V roce 2017. Po dohodě s dodavatelem se to podařilo do konce roku 2016. Zbývají provést už jen drobné terénní úpravy, které jsme z důvodu špatného počasí již nemohli dokončit v loňském roce.
Nadále budeme nově vybudované dětské hřiště nazývat ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ.

V Mikulovicích 20. 1. 2017
Jaroslav Kunst
starosta