TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA

Tělovýchovná jednota Mikulovice byla založena v lednu 1963 a měla 27 členů. V čele výboru stál p. Fiala Miloš. Prvními oddíly byly oddíly odbíjené, stolního tenisu, české házené a oddíl mototuristický. Rekreačně se hrála ještě kopaná na hřišti postaveném v roce 1954. Nejaktivnější však byly oddíly odbíjené a stolního tenisu, které se přihlásily do okresních soutěží.

V roce 1963 bylo vybudováno hřiště na odbíjenou a sektory pro skok  vysoký, daleký a skok o tyči. V této době téměř všichni mladší občané sportovali. V počátku 80. let prošla TJ dočasnou krizí z důvodu odstěhování se většiny našich sportovců převážně do měst.

Další rozmach tělovýchovy v naší obci nastal na počátku 90. let, kdy byl vybudován za velké podpory občanů „Dům sportu a kultury“ (DSK). Na kopci jsme v roce 1983 vybudovali hřiště pro malou kopanou, kde se v létě pravidelně hraje. V zimním období hrajeme sálovou kopanou v DSK. Oddíl stolního tenisu hraje pravidelné okresní přebor I. a 11. třídy.

V současné obě má Tělovýchovná jednota koem 30 členů (oddíly ASPV a stolního tenisu). V roce 2002 byl vybudován asfaltový kurt za Fialovými.