OBECNÍ ÚŘAD

Úřední hodiny

Středa od 18:00 – 19:00 hodin

Zastupitelstvo obce

Starosta: Jaroslav Kunst, tel.: 724 186 635, e-mail: starosta@mikulovice.info, info@mikulovice.info
Místostarostka: Bc. Martina Švihálková, tel.: 731 461 261, info@mikulovice.info
Členové zastupitelstva: Bohumír Venhoda, Zdeněk Tomek, Jiří Jurda, Karel Procházka

  • Bc. Lucie Kunstová – účetní
  • Mgr. Vladimíra Kunstová – kronikářka

Občanská komise při OÚ:

  • Mgr. Vladimíra Kunstová
  • Anna Kašpárková
  • Zdeňka Nikrmajerová
  • Miloš Svoboda – předseda ZO ČZS
  • Mgr. Žaneta Kunstová – předsedkyně TJ
  • Milan Valík – starosta SDH
  • František Palík – předseda oddílu stol. tenisu
  • Marta Novotná – předsedkyně Svazu žen