ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

V listopadu 1976 se sešlo několik našich občanů a na ustavující schůzi založili základní organizaci Českého zahrádkářského a ovocnářského svazu. Základní organizace měla 37 členů. Předsedou byl zvolen a do dnešní doby je pan Bohuslav Uher z č. p. 33. Posláním naší ZO ČZS byla tvorba a ochranu životního prostředí, zajištění potřeby ovoce pro vlastní rodiny, odborné vzdělávání členů, zabezpečení kulturních akcí a jiné.

V roce 1977 bylo započato s budováním dvou zahrádkářských osad a sice na Ouvárku a na zahradě u Čechů. Následující rok byly zahrádkářské osady dokončeny a 12 členů naší ZO dostalo do pronájmu pěknou zahrádku.

Čím se zabýváme: Kromě pěstitelských zálib pořádáme každoročně odbornou přednášku. Pro členy a ostatní spoluobčany pořádáme jednodenní zájezd a výstavu ovoce a zeleniny. Již tradičně pořádáme v měsíci říjnu taneční zábavu – vinobraní, pro naše a okolní návštěvníky velmi zdařilá akce.