SVAZ ŽEN (DŘÍVE ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ)

Již několik desítek let pracuje v naší obcí také organizace Svazu žen (dříve Českého červeného kříže). V současné době máme 28 členů. Mezi hlavní činnost naší organizace patří pořádání již tradičního dětského karnevalu, který patří mezi zdařilé akce. Dále pomáháme při jarním úklidu obce, úklidu DSK, pomáháme ostatním organizacím s kulturními, sportovními a společenskými akcemi.