Informace z obce

PODATELNA

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů podle ust. § 2 odst. 3, písm. a) až i), podle vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

1. Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě popř. na elektronických nosičích:
Obec Mikulovic, Mikulovice č.p.16, 675 22 Stařeč 

2. Úřední hodiny:

středa 18:00 – 19:00

3. Bankovní spojení:
Komerční banka Třebíč, číslo účtu 17120711, kód banky 0100

4. Adresa pro elektronické doručování dokumentů:
info@mikulovice.info

5.   Datová schránka:
ID DS      3pvbz9c

6. Způsob nakládání s datovými zprávami (DS), u kterých byl zjištěn „škodlivý kód“:
DS, u kterých byl zjištěn tzv. škodlivý kód budou uloženy v databázi ostatních datových zpráv.

7. Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové nebo digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu:
Neúplný nebo poškozený dokument v jakékoli podobě bude uložen k archivaci nebo v databázi elektronické pošty. 

8. Identifikační číslo obce:

00 378 186