Obecně závazné vyhlášky č. 1 a 2/2020

jsou zveřejněny na úřední desce obce Mikulovice. Schválilo zastupitelstvo obce 15. 1. 2020.