Záměr prodeje hasičského vozidla AVIA 21F

je zveřejněn na úřední desce obce Mikulovice do 1. 2. 2020.