9. zasedání zastupitelstva obce

se uskuteční ve středu 15. ledna 2020 od 18:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu. Program je zveřejněn na úřední desce obce.