7.zasedání zastupitelstva obce

se uskuteční ve středu 30.11.2019 od 18:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu. Program je zveřejněn zákonným způsobem na úřední desce a internetových stránkách obce Mikulovice.