8. veřejné jednání zastupitelstva obce

se uskuteční ve středu 11. 12. 2019 v zasedací síni obecního úřadu. Začátek v 18:00 hod. Program je zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce.