Velkoobjemový kontejner na bioodpad

je opět umístěn v prostoru bývalé váhy u č. pop. 23. Žádáme občany, aby kontejner využívali pouze k danému účelu.