Velkoobjemový kontejner na biologicky rozložitelný odpad

bude pro občany obce Mikulovice umístěn od 13. 9. 2019 do 15. 9. 2019 u Kučerových č. p. 23 (v prostoru bývalé váhy). V případě potřeby obec objedná kontejner i na další víkend od 20. 9. 2019 do 22. 9. 2019.