17. veřejné jednání Zastupitelstva obce Mikulovice

se uskuteční ve středu 10. 3. 2021 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Mikulovice č. p. 16. Program jednání je zveřejněn na úřední desce obce a v sekci „úřední deska“. V rámci epidemiologických opatření prosím zvažte nutnost Vaší osobní účasti na tomto jednání. Případné dotazy k závěrům jednání Vám na požádání zodpovíme.

Jaroslav Kunst, starosta

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

Zastupitelstvo obce Mikulovice 13. 1. 2021 schválilo obecně závaznou vyhlášku „o likvidaci odpadů“ na rok 2021. Cena za osobu a rok se tímto stanovuje na částku 500 Kč. Poplatek uhraďte do konce dubna 2021 na účet obce Mikulovice č. 17120711, kód banky 0100, KB Třebíč. K identifikaci uveďte jméno a číslo popisné. Stanovenou částku je také možné uhradit v hotovosti na Obecním úřadě Mikulovice v době od 18:00 do 19:00 hodin, nebo po dohodě na telefonním čísle 724 186 635.

SLUŽBY OBLASTNÍ CHARITY TŘEBÍČ

Vážení spoluobčané,

níže uvádíme video Třebíčské charity, které Vám může třeba pomoci, když budete v nesnázích.

Jaroslav Kunst

starosta