17. veřejné jednání Zastupitelstva obce Mikulovice

se uskuteční ve středu 10. 3. 2021 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Mikulovice č. p. 16. Program jednání je zveřejněn na úřední desce obce a v sekci „úřední deska“. V rámci epidemiologických opatření prosím zvažte nutnost Vaší osobní účasti na tomto jednání. Případné dotazy k závěrům jednání Vám na požádání zodpovíme.

Jaroslav Kunst, starosta