Poplatky za TKO a psy 2021

Vážení spoluobčané,

od 1. dubna obec vybírá poplatky za provoz a shromažďování tuhého komunálního odpadu a poplatky za psy.

Oproti roku 2020 se poplatek za popelnice zvyšuje na 500 Kč za osobu. Poplatek za psa činí 100 Kč za každého psa.

Prosíme o úhradu poplatků nejpozději do konce dubna 2021 na číslo účtu 17120711/0100 u Komerční banky. Do poznámky uveďte příjmení osob, za které poplatek platíte.

Ve výjimečných případech zaplaťte v hotovosti na obecním úřadě v úředních hodinách, a to ve středu od 18 do 19 hodin.

Dle obecně závazné vyhlášky jsou od poplatků za popelnice osvobozeni spoluobčané pobírající starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně nebo osoby se zdravotním postižením, které jsou dle platné legislativy odkázané na pomoc dalších osob.

Děkujeme

S přáním hezkého dne

Obec Mikulovice