Informace k vlastním vodovodním přípojkám

Vlastníci nemovitostí, kteří budou mít zájem o provedení vodovodní přípojky až do domu, mohou využít služby stavební firmy provádějící vodovod. Zájemci se mohou hlásit na tel. č. 724 186 635 nebo na e-mailové adrese info@mikulovice.info.

Stavební práce na vlastním pozemku a tzv. vodoměrnou sestavu (dva uzavírací ventily, vodoměr a držák na zeď) si bude hradit každý sám. Před zprovozněním vodovodní přípojky je nutné uzavřít smlouvu s Vodárenskou akciovou společností Třebíč (VAS), která vám vodoměrnou sestavu připevní a napojí na potrubí vodovodní přípojky. Toto připojovací PE potrubí je možné také zakoupit od VAS Třebíč.

Před zahájením vlastních prací na vodovodních přípojkách provedeme konzultaci v každém objektu. Termín Vám včas sdělíme.