20. jedná zastupitelstva obce

se uskuteční ve středu 8. 9. 2021 od 18:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu č. p. 16. Program jednání je zveřejněn na úřední desce obce.