Dětský karneval v Mikulovicích 9. 3. 2019

Uskuteční se tradičně v prostorách Domu sportu a kultury v sobotu od 14:00 hodin. Srdečně zvou členky a přátelé Svazu žen Mikulovice. Finančně podporuje Obec Mikulovice. Těšíme se na Vaši účast.

3. zasedání zastupitelstva obce

se uskuteční ve středu 23.1.2019 v 18:00 hodin v zasedací síní obecního úřadu. Program jednání je zveřejněn na úřední desce zákonným způsobem.

POZVÁNKA NA 3. SETKÁNÍ RODÁKŮ

Obec Mikulovice Vás srdečně zve na 3. slavnostní setkání rodáků obce Mikulovice, které se uskuteční v sobotu 15. 9. 2018 v Domu sportu a kultury s dechovou hudbou Toufaranka. Zahájení je v 10:00 hod.

Večerní taneční zábava od 19:00 hod. s Balkánskou dechovkou. Celodenní vstupné pro veřejnost (bez stravy), včetně večerní taneční zábavy je 100 Kč/osobu.

21. zasedání Zastupitelstva obce Mikulovice

se uskuteční 11.7.2018 v 19:00 hodin v zasedací místnosti budovy obecního úřadu č. p. 16. Program je zveřejněn na úřední desce OÚ a internetových stránkách obce Mikulovice www.oumikulovice.cz.