UPOZORNĚNÍ

na nutnost dodržení zákona č. 485/2000 Sb. (energetický zákon) – odstraňování dřevin ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Společnost EG.D, a.s. žádá všechny vlastníky nebo uživatele pozemků, aby uvedený zákon respektovali a dřeviny odstraňovali průběžně. V opačném případě proveden odstranění společnost EG.D, a.s. Vlastník pozemku musí tuto činnost umožnit. Další informace je možné získat na Nonstop lince EG.D 800 225 577 nebo na www.egd.cz.