2. veřejné jednání zastupitelstva obce

se uskuteční ve středu 30. 11. 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Mikulovice č. p. 16. Program jednání je zveřejněn na úředních deskách obce Mikulovice.