Obecně závazná vyhláška obce Mikulovice č. 2/2021 a č. 3/2021

Obecně závazná vyhláška č. 2 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a č. 3 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, jsou zveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup od dne 22. 10. 2021.