Oznámení o přerušení dodávky el. energie.

Společnost E.ON oznamuje, že z důvodu údržby a revize distribuční soustavy bude v naší obci v úterý 13. prosince 2022, v době od 7:30 do 15:30 hodin přerušena dodávka elektrické energie.

2. veřejné jednání zastupitelstva obce

se uskuteční ve středu 30. 11. 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Mikulovice č. p. 16. Program jednání je zveřejněn na úředních deskách obce Mikulovice.

UPOZORNĚNÍ

na nutnost dodržení zákona č. 485/2000 Sb. (energetický zákon) – odstraňování dřevin ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Společnost EG.D, a.s. žádá všechny vlastníky nebo uživatele pozemků, aby uvedený zákon respektovali a dřeviny odstraňovali průběžně. V opačném případě proveden odstranění společnost EG.D, a.s. Vlastník pozemku musí tuto činnost umožnit. Další informace je možné získat na Nonstop lince EG.D 800 225 577 nebo na www.egd.cz.

21. jednání zastupitelstva obce

se uskuteční 20. 10. 2021 v zasedací síni Obecního úřadu Mikulovice od 18:00 hodin. Program jednání je zveřejněn dle zákona. Upozorňujeme občany, že při jednání je nutné respektovat platná nařízení Vlády ČR o ochraně proti epidemii COVID – 19. Účast veřejnosti je podmíněna zajištěním ochrany dýchacích cest pomocí respirátoru nebo obdobné ochrany. Prosím používejte i dezinfekční prostředky, které jsou k dispozici u vstupu do zasedací síně. Děkujeme za pochopení.