Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

Zastupitelstvo obce Mikulovice 13. 1. 2021 schválilo obecně závaznou vyhlášku „o likvidaci odpadů“ na rok 2021. Cena za osobu a rok se tímto stanovuje na částku 500 Kč. Poplatek uhraďte do konce dubna 2021 na účet obce Mikulovice č. 17120711, kód banky 0100, KB Třebíč. K identifikaci uveďte jméno a číslo popisné. Stanovenou částku je také možné uhradit v hotovosti na Obecním úřadě Mikulovice v době od 18:00 do 19:00 hodin, nebo po dohodě na telefonním čísle 724 186 635.

SLUŽBY OBLASTNÍ CHARITY TŘEBÍČ

Vážení spoluobčané,

níže uvádíme video Třebíčské charity, které Vám může třeba pomoci, když budete v nesnázích.

Jaroslav Kunst

starosta

9. zasedání zastupitelstva obce

se uskuteční ve středu 15. ledna 2020 od 18:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu. Program je zveřejněn na úřední desce obce.

OBLASTNÍ CHARITA TŘEBÍČ – užitečné odkazy na webové stránky

– stránky Oblastní charity Třebíč, kde najdete zprávy o naší činnosti, kontakty, články, pozvánky na různé akce:

http://trebic.charita.cz/

– krátké video o našich službách:

https://www.youtube.com/watch?v=XXeuyfxA4Wg&feature=youtu.be

– Krátké video o Domácím hospici sv. Zdislavy:

https://www.youtube.com/watch?v=OTZgarz89R4

– Může se hodit pro někoho, kdo by potřeboval azylové bydlení pro rodiče s dětmi a ženy, ale i ranou péči pro děti 0–7 let s postižením:

https://www.youtube.com/watch?v=W6lcqa-d2-I

– Pokud byste věděli o někom, koho by oslovilo dobrovolnictví:

https://www.youtube.com/watch?v=NKbJ71hOxXk&feature=youtu.be

– Výroční zpráva:

https://trebic.charita.cz/res/archive/093/011132.pdf?seek=1553859924