10. veřejné jednání zastupitelstva obce Mikulovice

se uskuteční 13. 12. 2023 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Mikulovice, čp. 16. Program jednání je zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách obce www.oumikulovice.info, pod odkazem úřední deska.