5. jednání zastupitelstva obce Mikulovice

se uskuteční ve středu 14. 6. 2023 v zasedací místnosti Obecního úřad Mikulovice od 18:00 hodin. Program jednání je zveřejněn zákonným způsobem na úřední desce a webových stránkách obce Mikulovice.