Veřejné projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Mikulovice

se uskuteční v pondělí 29. května 2023 v 16:00 hodin na Obecním úřadě Mikulovice. Veřejná vyhláška k jednání byla zveřejněna na internetu a úřední desce obce Mikulovice v souladu se stavebním zákonem. Tímto oznámením upozorňujeme občany, že mají možnost se k výše uvedenému návrhu změny vyjadřovat.