Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Brno

znovu zveřejňuje seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků v katastru obce Mikulovice ke dni 1. 7. 2023. Jedná se o pozemky, jejichž vlastníci již například nežijí a majetkové vypořádání nebylo doposud vyřízeno. Upozorňujeme, že pokud se tak nestane do konce roku 2023 propadnou státu. Seznam naleznete na www.mikulovice.info v sekci úřední deska.