6. jednání zastupitelstva obce

se uskuteční v pátek 28. 7. 2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti v budově Obecního úřadu Mikulovice. Program jednání je zveřejněn na internetových stránkách a úřední desce obce. Jednání je veřejné.