Schváleno zastupitelstvem na 3. zasedání 6.3.2015

Upozorňujeme tímto všechny občany obce Mikulovice, kteří odebírají vodu z obecní studny (obecního vodovodu), že tato voda není pitná z důvodu zvýšeného obsahu dusičnanů. Vodu není vhodné požívat ani po převaření.

Jaroslav Kunst, starosta

Zveme Vás do Domu sportu a kultury v sobotu od 14:00 hodin na tradiční dětský karneval. Bohatá tombola. Živá hudba. Občerstvení zajištěno.

Schváleno zastupitelstvem obce na 3.zasedání 6.3.2015

Veřejná vyhláška – oznámení vydání Územního plánu MikuloviceZastupitelstvo obce Mikulovice vydalo na svém 3. zasedání zastupitelstva 6.3.2015 Územní plán Mikulovice. Vyhláška vyvěšena 9.3.215. Územní plán nabývá účinnosti 15. dnem po dni zveřejnění.

Starosta obce svolává 3. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice na den 6.3.2015 v 17:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu č.p. 16.

Jednání je veřejné. Program jednání je zveřejněn na úřední desce a v příloze těchto stránek.

Jaroslav Kunst v.r.

starosta

Dnes v  úterý 23.12. v 16:00 máme vyhrávku pod vánočním stromem před DSK.

Bude svařák, perníčky, uzené a dobrá nálada a hudba HORANÉ.

Všichni spoluobčané jsou srdečně zváni!

Pozor, již v 16:00 hodin

 

Starosta obce Mikulovice svolává,

2. zasedání  Zastupitelstva obce Mikulovice,

které se bude konat v pátek 12.12.2014 v 18:30 hodin

v zasedací místnosti v budově obecního úřadu č.p. 16

 Program:

1.             Rozpočtové provizorium na rok 2015

2.             Rozpočtové úpravy č. 4/2014

3.             Plán inventur za rok 2014

4.             Sazby poplatků na rok 2015

5.             Příspěvek na provoz místní prodejny COOP na rok 2015

6.             Mikulášská nadílka dětem – uvolnění finanční částky z rozpočtu obce

7.             Volba předsedů výborů zastupitelstva

8.             Smlouva o likvidaci TKO 2015 – Petr Ferkl, Rokytnice nad Rokytnou

9.             Smlouva o čištění komunikací 2015

10.           Silvestr 2014 – uvolnění finanční částky na ohňostroj

11.           Informace, různé  : 

                –   vyhrávka pod vánočním stromem 23.12.2014 v 17:00

               –    přidělení č.p. budově bývalé přidružené výroby

12.         Závěr

 

Jednání je veřejné !

 

Jaroslav Kunst v.r.

 •  středa    3.12.         večer    Barborka naděluje dětem            obec
 • pátek      5.12.         večer    Mikulášská nadílka dětem          obec
 • sobota    6.12.         14:30    Stolní tenis – OP III. tř. Mikulovice B -Třebíč C    DSK
 •                                  17:30    Stolní tenis – OP I. tř. Mikulovice A –  Želetava A   DSK
 •                                  17:30    Stolní tenis – OP IV. tř. Mikulovice C – Třebíč D     DSK
 • pátek      12.12.       18:30    Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Mikulovice  Zas. míst. OÚ
 • sobota    13.12.       14:30    Stolní tenis – OP III tř. Mikulovice B – Březník A    DSK
 •                                  17:30    Stolní tenis  – OP I. tř. Mikulovice A – Třebíč B        DSK
 •                                  17:30    Stolní tenis – Op  IV. tř. Mikulovice C – Bochovice B  DSK
 •                                  17:30    Valná hromada SDH                     DSK Hospůdka
 • úterý       23.12.      16:00     Setkání u vánočního stromu s hudbou Horané   náves- před DSK
 • pátek      26.12.      09:00   Vánoční turnaj ve stolním tenise registrovaných a neregistr.  DSK
 • sobota    27.12.      13:00    Turnaj v mariáši trojic             DSK společenská místnost
 • středa     31.12.      10:00    Silvestrovský výšlap na Pekelný kopec – rozhledna  Sraz u OÚ
 •                                  23:30    Rozloučení se starým rokem – Ohňostroj   kopec
 • pátek      02.01       10:00    Turnaj v nohejbale trojic   DSK
 • sobota    24.01.      14:30    Stolní tenis – OP III. tř. Mikulovice B – Rokytnice C   DSK
 •                                  17:30    Stolní tenis – OP I. tř. Mikulovice A – Rokytnice B       DSK
 •                                  17:30    Stolní tenis  – OP IV. tř. Mikulovice C – Rokytnice D   DSK

 

http://www.mikulovice.info/jobs/

 

 

Dnes
 • Pátek 29. května 2015
 • Svátek má Maxim
 • Zítra má svátek Ferdinand
 • Do konce roku zbývá 216 dnů
 • Je sudý týden
Je 22. týden
Počasí u nás
Kudy k nám?