Jednání se uskuteční v zasedací místnosti budovy obecního úřadu č. p. 16

 

Schváleno zastupitelstvem na 3. zasedání 6.3.2015

Upozorňujeme tímto všechny občany obce Mikulovice, kteří odebírají vodu z obecní studny (obecního vodovodu), že tato voda není pitná z důvodu zvýšeného obsahu dusičnanů. Vodu není vhodné požívat ani po převaření.

Jaroslav Kunst, starosta

Zveme Vás do Domu sportu a kultury v sobotu od 14:00 hodin na tradiční dětský karneval. Bohatá tombola. Živá hudba. Občerstvení zajištěno.

Schváleno zastupitelstvem obce na 3.zasedání 6.3.2015

Veřejná vyhláška – oznámení vydání Územního plánu MikuloviceZastupitelstvo obce Mikulovice vydalo na svém 3. zasedání zastupitelstva 6.3.2015 Územní plán Mikulovice. Vyhláška vyvěšena 9.3.215. Územní plán nabývá účinnosti 15. dnem po dni zveřejnění.

Starosta obce svolává 3. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice na den 6.3.2015 v 17:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu č.p. 16.

Jednání je veřejné. Program jednání je zveřejněn na úřední desce a v příloze těchto stránek.

Jaroslav Kunst v.r.

starosta

Dnes v  úterý 23.12. v 16:00 máme vyhrávku pod vánočním stromem před DSK.

Bude svařák, perníčky, uzené a dobrá nálada a hudba HORANÉ.

Všichni spoluobčané jsou srdečně zváni!

Pozor, již v 16:00 hodin

 

Starosta obce Mikulovice svolává,

2. zasedání  Zastupitelstva obce Mikulovice,

které se bude konat v pátek 12.12.2014 v 18:30 hodin

v zasedací místnosti v budově obecního úřadu č.p. 16

 Program:

1.             Rozpočtové provizorium na rok 2015

2.             Rozpočtové úpravy č. 4/2014

3.             Plán inventur za rok 2014

4.             Sazby poplatků na rok 2015

5.             Příspěvek na provoz místní prodejny COOP na rok 2015

6.             Mikulášská nadílka dětem – uvolnění finanční částky z rozpočtu obce

7.             Volba předsedů výborů zastupitelstva

8.             Smlouva o likvidaci TKO 2015 – Petr Ferkl, Rokytnice nad Rokytnou

9.             Smlouva o čištění komunikací 2015

10.           Silvestr 2014 – uvolnění finanční částky na ohňostroj

11.           Informace, různé  : 

                –   vyhrávka pod vánočním stromem 23.12.2014 v 17:00

               –    přidělení č.p. budově bývalé přidružené výroby

12.         Závěr

 

Jednání je veřejné !

 

Jaroslav Kunst v.r.

Dnes
  • Sobota 1. srpna 2015
  • Svátek má Oskar
  • Zítra má svátek Gustav
  • Do konce roku zbývá 152 dnů
  • Je lichý týden
Je 31. týden
Počasí u nás
Kudy k nám?