Starosta obce Mikulovice svolává 29. zasedání Zastupitelstva obce Mikulovice,

které se bude konat v pátek 3. října 2014 v 18:00 hodin ve společenské místnosti DSK v Mikulovicích.

Jednání je veřejné.

Vážení spoluobčané,

opakované veřejné projednání upraveného návrhu Územního plánu Mikulovice se uskuteční

ve středu 30. července 2014 v 18:00 hodin ve společenské místnosti Domu sportu a kultury v Mikulovicích.

Více informací naleznete na úřední desce  http://www.mikulovice.info/jobs/

 

 

 

Starosta obce Mikulovice  svolává, na základě ustanovení § 91 odst. 1

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 27. zasedání  Zastupitelstva obce Mikulovicekteré se bude konat v pátek  6.6.2014 v 19:00 hodin ve společenské místnosti v budově Domu sportu a kultury.

 Program:

  1. Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2013
  2. Dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny 2014
  3. Smlouva o zajištění zpětného odběru využití odpadů z obalů a dodatek č. 1 ke smlouvě
  4. Informace
  5. Různé

 Jednání je veřejné !

František Palík v.r.

starosta

Vyvěšeno zákonným způsobem:  29.5.2014

Volební účast:  34 občanů, tj. 19,77 %

  1. ČSSD…10
  2. ANO 2011…7
  3. KDUČSL…7
  4. TOP09 a STAN…2
  5. ODS…2
  6. Moravané…1
  7. Str.zdravého rozumu…1
  8. Úsvit přímé dem. T.O…1
  9. Strana zelených…1
  10. Hnutí soc. slabých…1
  11. Šeská Suverenita…1

Zdroj: Český statistický úřad

Vážení spoluobčané,

vítáme Vás na nových webových stránkách obce Mikulovice. Pevně doufáme, že se Vám nová verze stránek bude líbit a bude Vám vyhovovat i po stránce přehlednosti. K vytvoření nových stránek, čili přeprogramování na novou platformu,  nás vedla především zastaralá koncepce původních www stránek, která neumožňovala další  vylepšování.  Viz nové trendy, požadavky a velmi náročná obslužnost.

Nové www stránky, které máte nyní na obrazovce, jsou možné dále upgradovat a doplňovat o další aplikace. Proto Vás tímto prosíme o jakoukoliv zpětnou vazbu, co Vám na stránkách chybí, nevyhovuje, příp. s čím jste spokojeni.

Stránky také obsahují novou a přehlednou galerii fotek, do které je možné i nadále doplňovat fotografie z různých akcí v obci.

V případě jakých koliv dotazů, či podnětů, můžete psát na e-mail administrátora:  radek.stourac@seznam.cz  Na tuto adresu můžete zasílat veškeré termíny pořádaných kulturních, společenských a sportovních akcí v naší obci atd.

s pozdravem

Radek Štourač  a   Miroslav Sklenář

 

 

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás informovat, že dne 31.března 2014, byl v naší obci založen dobrovolný  spolek, pod názvem Mikulovický okrašlovací spolek.  Jeho hlavní náplní je přispět svou činností o lepší vzhled obce. Péče o vybrané lokality v rámci obce Mikulovice. A zachovávat přírodní prvky naší obce pro další generace.

Spolek je zcela dobrovolný a mezi jeho hlavní zásady patří:

  • dobrovolnost
  • nestrannost
  • činnost není a nesmí být konána za účelem zisku
  • činnost není a nesmí být konána za účelem osobního prospěchu
  • odbornost
  • spolupráce
  • podpora dobrých sousedských vztahů
  • vykonávaná práce musí být vždy s vědomím  a svolením zastupitelstva obce Mikulovice

Spolupracujeme:

  • obec Mikulovice

Máme zájem o spolupráci:

  • myslivecké sdružení
  • zahradní architekti
  • zahrádkáři
  • odborníci

Plánované aktivity:

  1. revitalizace studánky a rybníčku na Kopci
  2. údržba dětského hřiště za hasičkou
  3. úprava okrasných stromů, kolem obecního úřadu—

Plán do budoucna-podpora myšlenky:

  1. vyčistit třešňový sad na Štimberku
  2. vyčistit přístupovou cestu ke koupališti-přes kopec
  3. vyčistit sad pod slepičárnou
  4. pomoc při výsadbě okrasných stromů v rámci obce
  5. revitalizace prostoru čarodejnic

Členové :

  • Radek Štourač – zakládající předseda
  • Pavel Molčan – člen představenstva
  • Filip Hrabánek – člen představenstva

Poděkování:

děkujeme zastupitelstvu obce Mikulovice za spolupráci

Oznámení pro stavebníky a majitele nemovitostí

Stavebníci a majitelé nemovitostí mohou získat informace a nabídky pro své záměry na výstavbu a opravy domů na stavební výstavě Stavíme, Bydlíme, která se koná 

12. – 13. února 2014 v budově Fórum na Masarykově náměstí 13 v Třebíči. Je zde možné:

  • konzultovat odborné problémy se zástupci a specialisty stavebních a dodavatelských firem,
  • informovat se o možnostech dodávky materiálů,
  • zadat poptávky na stavební práce a stavební technologie, získat výstavní slevy.

Výstava Stavíme, Bydlíme je otevřena ve středu od 9 do 18 hodin a ve čtvrtek od 9 do 17 hodin a vstup na výstavu je zdarma. Bližší informace na www.omnis.cz.

Vážení spoluobčané,

přejeme Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2014
pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

 

Dnes
  • Čtvrtek 2. října 2014
  • Svátek má Olívie a Oliver
  • Zítra má svátek Bohumil
  • Do konce roku zbývá 90 dnů
  • Je sudý týden
Je 40. týden
Počasí u nás
Kudy k nám?