4. zasedání Zastupitelstva obce Mikulovice

se uskuteční 5. 4. 2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Mikulovice. Program jednání je zveřejněn na úřední desce obce a na internetových stránkách obce www.mikulovice.info – úřední deska.

KANALIZACE MIKULOVICE, veřejné setkání občanů Mikulovic – informace, otázky, odpovědi.

Ve úterý 21. 3. 2023 od 17:00 hodin se v Domě sportu a kultury uskuteční veřejné setkání občanů Mikulovic se zástupci dodavatelské firmy KLEE, s.r.o., Třebíč, Vodárenské akciové společnosti, a.s., Třebíč a investora akce, kterým je dobrovolný svazek obcí VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči. Zde budete informováni o průběhu celé akce (páteřní rozvody, šachty, domovní přípojky apod.).

Veřejné jednání zastupitelstva obce

se uskuteční ve středu 22. 2. 2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Mikulovice. Program jednání je zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce Mikulovice – www.oumikulovice.cz.

odečet el. energie 16.2.2023

připomínáme, že ve čtvrtek 16. 2. 2023 bude prováděn odečet stavu elektroměrů. Nebo zavolejte panu Bumbálkovi 773 530 525, popř. zveřejněte stav měřidla (oba tarify) na vstupní dveře Vaší nemovitosti.

Honební společenstvo Horní Újezd

Pozvánku na jednání valné hromady společenstva, která se uskuteční 10. března 2023 v kulturním domě v Horním Újezdě, naleznete na úřední desce obce Mikulovice www.oumikulovice.cz.

Oznámení o volbě prezidenta 2. kolo

Volba prezidenta České republiky ve druhém kole voleb proběhne v pátek a sobotu, 27. a 28. ledna 2023. Pátek od 14:00 do 22:00 hodin, sobota od 08:00 do 14:00 hodin. Místo konání volby je obecní úřad Mikulovice, zasedací místnost, přízemí. Přijďte si zvolit svého kandidáta.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie.

Společnost E.ON oznamuje, že z důvodu údržby a revize distribuční soustavy bude v naší obci v úterý 13. prosince 2022, v době od 7:30 do 15:30 hodin přerušena dodávka elektrické energie.

2. veřejné jednání zastupitelstva obce

se uskuteční ve středu 30. 11. 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Mikulovice č. p. 16. Program jednání je zveřejněn na úředních deskách obce Mikulovice.

UPOZORNĚNÍ

na nutnost dodržení zákona č. 485/2000 Sb. (energetický zákon) – odstraňování dřevin ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Společnost EG.D, a.s. žádá všechny vlastníky nebo uživatele pozemků, aby uvedený zákon respektovali a dřeviny odstraňovali průběžně. V opačném případě proveden odstranění společnost EG.D, a.s. Vlastník pozemku musí tuto činnost umožnit. Další informace je možné získat na Nonstop lince EG.D 800 225 577 nebo na www.egd.cz.