Ostatní

Podobné kategorie

Ostatní
Název Dokumentu Datum vyvěšení Datum sejmutí Stažení
7. jednání zastupitelstva obce 4.10.2023 2023-09-26 2023-10-05 Stáhnout
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.7.2023 2023-07-26 2023-12-31 Stáhnout
Smlouva o poskytnutí dotace VAK-Mikulovice kanalizace 2023-07-07 2024-12-31 Stáhnout
Smlouva o dílo, kontejnerové stanoviště u dubu, Obnova venkova Vysočiny 2023 2023-05-02 2024-12-31 Stáhnout
Smlouva o dílo, kontejnerové stanoviště u obecního úřadu, Obnova venkova Vysočiny 2023 2023-05-02 2024-12-31 Stáhnout
Odpadové hospodářství v obci Mikulovice 2022 2023-03-01 2024-05-31 Stáhnout
Zveřejňování podle zákona 106/1999 Sb. 2023-02-21 2024-03-02 Stáhnout
Smlouva o dílo, stavební opravy prodejny potravin Mikulovice 2022-11-30 2024-12-31 Stáhnout
INFORMACE O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ OBCE MIKULOVICE ZA ROK 2021 2022-05-14 2023-12-31 Stáhnout
Záměr prodeje obecních pozemků 2020-12-03 2020-12-20 Stáhnout
Informace o výstavbě nového obecního vodovodu 2021-03-30 2021-07-31 Stáhnout
Veřejnoprávní smlouva JPO Jaroměřice 2019-11-22 2029-12-31 Stáhnout
Územní studie krajiny Vysočina 2019-03-25 2019-04-12 Stáhnout
Mikulovice-vodovod, vyhláška zahájení řízení-vodovodní přípojky 2019-04-08 2019-04-24 Stáhnout
Prohlášení obce Mikulovice k ochraně osobních údajů 2018-05-24 2028-12-31 Stáhnout
Svolávání zastupitelstva a program 27.zasedání zastupitelstva obce Mikulovice 2014-05-29 2015-05-29
Zpráva o přezkoumání +z.ú DSO pro plynofikaci Kojetic II část 2014-04-24 2015-04-19 Stáhnout
Zpráva o přezkoumání 2013+záv.účet Mikulovice 2014-04-25 2014-09-22 Stáhnout
Zpráva o přezkoumání +z.ú DSO pro plynofikaci Kojetic 2014-04-24 2015-04-19 Stáhnout
Zpráva o přezkoumání2013+záv.úč.mikroregion Rokytná 2014-04-24 2014-06-24 Stáhnout
Zpráva o přezkoumání2013+záv.úč.mikroregion Rokytná – ZÚ 2014-04-24 2014-10-08 Stáhnout
Zpráva o přezkoumání2013+záv.úč.mikroregion Rokytná PŘÍLOHA 2014-04-24 2014-08-28 Stáhnout