Nové dětské hřiště

Vážení spoluobčané,
Milé děti,

V listopadu a prosinci loňského roku se v obci podařilo vybudovat nové dětské hřiště u asfaltového kurtu za Fialovými. Moderní předpisové hřiště vybudovala třebíčská firma LIGNI ARTIS pana Tomáše Janaty. Tímto firmě děkujeme za dobře odvedenou práci a velmi dobrou spolupráci.

Nové dětské hřiště bychom však tak rychle nepořídili, kdybychom neobdrželi nadační příspěvek od Nadace ČEZ, který činil z celkových nákladů 299.860 Kč nezanedbatelnou částku 200.000 Kč.
Tímto chci vyslovit poděkování Nadaci ČEZ, že podpořila naši obec a příspěvek v rámci projektu ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ a v tak krátkém termínu obci poskytla. Děkujeme, že podporujete dobrou věc!

nadace

Nadaci ČEZ obec oslovila se žádostí o příspěvek v červenci 2016. Původním záměrem bylo vystavět dětské hřiště V roce 2017. Po dohodě s dodavatelem se to podařilo do konce roku 2016. Zbývají provést už jen drobné terénní úpravy, které jsme z důvodu špatného počasí již nemohli dokončit v loňském roce.
Nadále budeme nově vybudované dětské hřiště nazývat ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ.

V Mikulovicích 20. 1. 2017
Jaroslav Kunst
starosta

Poplatek za komunální odpad, poplatek za pronájem obecních pozemků a poplatek ze psů na rok 2017

lze zaplatit na účet obce u Komerční banky Třebíč, č. ú.  17120711, kód banky 0100,  Do popisu pro příjemce prosím vždy uveďte: příjmení, číslo popisné a druh poplatku (např. TKO (popelnice), nájemné nebo 1 pes/2 psi, 3 psi, atd). Celková částka musí odpovídat níže uvedeným tarifům.

Poplatek za likvidaci odpadů na osobu a rok 2017 je 450 Kč/osobu , popl. za nájem pozemků se nezměnil a popl. za psy = 1/50 Kč, 2/150 Kč, 3/250 atd.

Vzor: popelnice 3×450, pozemek 300 Kč, 1 pes 50 Kč, 2 psi 150 Kč, 3 psi 250 Kč.

Divadlo v Mikulovicích

V sobotu 16.4.2016 v 16:00 hodin se v Domu sportu a kultury představí Dramatický kroužek ZŠ Výčapy s pohádkou Dvanáct měsíčků. Vstupné dobrovolné. Srdečně zvou zastupitelé obce Mikulovice.