POPLATKY NA ROK 2017

Upozorňujeme občany, že poplatky za likvidaci odpadů, za psy a z pozemků na rok 2017  je třeba uhradit do konce dubna 2017, a to vždy ve středu, hotově, v době od 19:00 do 20:00 hodin, nebo převodem na účet obce č. ú. 17120711, kód banky 0100. Převod na účet je nutné vždy blíže specifikovat. Příjmení, číslo popisné, celková částka za poplatníka (na osobu a rok za likvidaci odpadů je to 450 Kč/osobu), nájemné z pozemků se nemění, poplatek za jednoho psa 50 Kč, za dva 150 Kč, za tři 250 Kč, atp. Děkujeme za včasnou platbu.

Jaroslav Kunst, starosta