Na elektronické úřední desce obce naleznete internetové adresy subjektů, které jsou povinny zveřejňovat informace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.