15. veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 31.5.2017 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu č. p. 16

Návrh programu je zveřejněn na úřední desce www.oumikulovice.cz.