16. veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 23.8.2017 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu č.p. 16.

Návrh programu je zveřejněn na úřední desce, elektronicky na www.oumikulovice.cz.