Informace o počtu a sídle volebních okrsků

pro volby do PS Parlamentu ČR jsou zveřejněny na úřední desce a elektronické úřední desce obce Mikulovice.