4. zasedání Zastupitelstva obce Mikulovice

se uskuteční 5. 4. 2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Mikulovice. Program jednání je zveřejněn na úřední desce obce a na internetových stránkách obce www.mikulovice.info – úřední deska.