KANALIZACE MIKULOVICE, veřejné setkání občanů Mikulovic – informace, otázky, odpovědi.

Ve úterý 21. 3. 2023 od 17:00 hodin se v Domě sportu a kultury uskuteční veřejné setkání občanů Mikulovic se zástupci dodavatelské firmy KLEE, s.r.o., Třebíč, Vodárenské akciové společnosti, a.s., Třebíč a investora akce, kterým je dobrovolný svazek obcí VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči. Zde budete informováni o průběhu celé akce (páteřní rozvody, šachty, domovní přípojky apod.).