Vyhláška FÚ Třebíč

Správce daně upozorňuje, že od 13.4.2023 do 15.5.2023 je na všech územních pracovištích zpřístupněn předpisný seznam daně z nemovitých věcí na rok 2023, a to v pondělí a středu vždy od 8:00 do 17:00 hodin. Jedná se o plátce daně, kteří jsou přihlášeni k platbě prostřednictvím SIPO.