Veřejná vyhláška Finančního úřadu Třebíč

k dani z nemovitostí na rok 2019 je zveřejněna na úřední desce OÚ Mikulovice a internetu na adrese www.oumikulovice.cz – úřední deska.