4. zasedání Zastupitelstva obce Mikulovice

se uskuteční ve čtvrtek 28. 3. 2019 v 18:00 hodin v zasedací síní obecního úřadu. Program jednání je zveřejněn na úřední desce zákonným způsobem.