Poplatek za komunální odpad, poplatek za pronájem obecních pozemků a poplatek ze psů na rok 2017

lze zaplatit na účet obce u Komerční banky Třebíč, č. ú.  17120711, kód banky 0100,  Do popisu pro příjemce prosím vždy uveďte: příjmení, číslo popisné a druh poplatku (např. TKO (popelnice), nájemné nebo 1 pes/2 psi, 3 psi, atd). Celková částka musí odpovídat níže uvedeným tarifům.

Poplatek za likvidaci odpadů na osobu a rok 2017 je 450 Kč/osobu , popl. za nájem pozemků se nezměnil a popl. za psy = 1/50 Kč, 2/150 Kč, 3/250 atd.

Vzor: popelnice 3×450, pozemek 300 Kč, 1 pes 50 Kč, 2 psi 150 Kč, 3 psi 250 Kč.