9.zasedání Zastupitelstva obce Mikulovice 20.5.2015

od 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu č.p. 16. Program je zveřejněn na úřední desce.