Oznámení o zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Celý obsah znění je v příloze na úřední desce nebo v záložce na titulní straně vpravo nahoře.

Opětovně zveřejněno 11. 1. 2018.