19. zasedání Zastupitelstva obce Mikulovice

se uskuteční ve středu 28. 2. 2018, v zasedací místnosti budovy obecního úřadu od 19:00 hod. Program je zveřejněn na úřední desce a na internetu v rubrice úřední deska.