Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 poplatek KO

Schváleno zastupitelstvem obce na 3.zasedání 6.3.2015