Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 systém KO

Schváleno zastupitelstvem na 3. zasedání 6.3.2015