3. zasedání zastupitelstva obce

se uskuteční ve středu 23.1.2019 v 18:00 hodin v zasedací síní obecního úřadu. Program jednání je zveřejněn na úřední desce zákonným způsobem.