2. zasedání Zastupitelstva obce Mikulovice

se uskuteční ve čtvrtek 6.12.2018 v 18:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu č. p. 16. Program jednání je zveřejněn na úřední desce obce.